SpotCow foderfabrik og -distribution - BoPil - Cattle

SpotCow foderfabrik og -distribution

Spot Cow Foderlade Med TekstSpot Cow UdfodringsstederStald Med Kvæg

SpotCow laver frisk hjemmeblandet kraftfoder til malkekøer, kvier og kalve. Alle råvarer vejes inden blanding og vejes igen, når foderet sendes ud til foderstedet. Alt foregår i et lukket miljø og foderblandingerne kan automatisk ændres fra gang til gang. Med SpotCow kan du blande kraftfoder og distribuere det til det enkelte dyr, hvis du ønsker det.

Fordele:

 • Blander og fordeler foder automatisk – helt ud til det enkelte dyr
 • Altid friskblandet foder
 • Kan fodre flere gange i døgnet
 • Kan betjene flere stalde
 • Sparer arbejdskraft
 • Meget hygiejnisk

 

Egenskaber:

 • Automatisk foderblanding med mange råvereindtag
 • Blander automatisk valset korn, roepiller, raspkager, raspskrå, soyaskrå, lucerne, grønpiller og crimpet majs
 • Kan iblande kridt, salt, vitaminer, mineraler, foderfedt og melasse og ensileret kernemajs
 • Kan blande din egen müsli
 • Foderet blæses i rør ud til fodersted, malkerobot, automat, silo, fodervogn eller hvor du ønsker det
 • Mikrodoserer kan tilsætte smags- og aromastoffer samt homøopatisk medicin
 • Minimalt vedligehold

 

Udbytte:

 • Meget stor blandenøjagtighed
 • Intet råvarespild
 • Laver de bedste foderblandinger til dine dyr
 • Forbedret foderøkonomi